PRIVACYBELEID

1. Algemeen:

  • Dit is een website van Tux Photography, gedreven door dhr. Christian Tuk (inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 61486248 || BTW-nummer: NL002036035B28).
  • Deze website heeft tot doel aangeboden fotografische werken aan u te tonen en het u mogelijk maken deze aan te schaffen.
  • Wij opereren binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG): wij beveiligen de website alsmede iedere vorm van communicatie via deze website naar ons vermogen, behandelen door u aan ons verstrekte gegevens met zorg, en gebruiken deze gegevens slechts voor doeleinden in lijn met uw bezoek aan onze website.
  • Hieronder specificeren wij een en ander:

2. Communicatie via deze website:

Op deze website vragen wij u slechts op 2 plekken/momenten om persoonlijke informatie:

  • Bij gebruik van het contactformulier vragen wij u naar de meest essentiële contactgegevens.
  • Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij u naar essentiële gegevens inzake betaling en bezorging.

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website bewaren wij, indien ingevuld:

  • uw voornaam, achternaam en eventuele bedrijfsnaam
  • uw adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
  • uw telefoonummer en e-mailadres
  • uw eventueel ingevoerde vragen, voorkeuren en wensen

Deze informatie wordt enkel gebruikt voor de levering van uw bestellingen en voor communicatie met u met betrekking tot de voortgang van uw bestellingen.

3. Cookies:

a. Deze website genereert functionele cookies en voorkeurscookies. Hiervoor behoeft u geen toestemming te geven. Deze cookies dragen zorg voor het normaal functioneren van het internet, en specifiek van websites. Ook voor het veilig functioneren ervan. Deze cookies zijn dus ondubbelzinnig enkel nuttig of gunstig voor u als bezoeker van een website.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die allerlei functionaliteit verschaffen. Ze worden door websites gegenereerd en door een server (zoals de server van deze website) op uw computer geplaatst en (tijdelijk) behouden. De functionele en voorkeurscookies zorgen ervoor dat websites en pagina’s sneller laden, dat u er eenvoudiger naartoe terug kunt navigeren, dat u een bestelling kunt plaatsen, dat u producten kunt filteren, filmpjes kunt bekijken, etc. U kunt indien gewenst te allen tijde cookies in de gebruikte internetbrowsers op uw eigen computer of andere apparaten wissen.

b. Deze website maakt tevens gebruik van analytics cookies. Dit betekent dat er op webverkeer-analyse gerichte cookies wordt geplaatst, gegenereerd door Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst enkel om globaal en geanonimiseerd bezoekersaantallen en -stromen in te zien. Slechts indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, kan Google deze informatie aan derden verschaffen. Wel vragen wij hiervoor uw expliciete toestemming.

c. In sommige gevallen kunnen ook tracking cookies worden geactiveerd. Naar ons weten is dit slechts geval wanneer u Google Chrome als browser gebruikt en in Chrome met uw Google-account bent aangemeld. Indien u deze tracking cookies onwenselijk vindt is het aan te bevelen niet in uw browser ingelogd te zijn of te browsen via de incognito-modus.

d. Tot slot kunnen er via deze website social media cookies op uw apparaat worden geplaatst. Dit gebeurt slechts wanneer u zelf actief gebruik zou maken van de zogenaamde ‘social media sharing buttons’.

Zelf bepalen welke cookies mogen worden geplaatst:

Bij binnenkomst op deze website kunt u zelf uw voorkeuren instellen m.b.t. bovengenoemde cookies.

Indien u alle cookies weigert functioneert de website niet naar behoren. U kunt dan bijvoorbeeld geen bestelling plaatsen. In dat geval resteren er altijd nog twee cookies, die zorgen dat uw computer en onze website van elkaar weten dat er geen cookies mogen worden geplaatst en dat de cookie-melding verdwijnt en uit uw zicht blijft.

4. Hoe wij met uw gegevens omgaan:

Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wanneer wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd als gangbare standaarden binnen de IT-sector erkende coderingstechnologieën. Zo biedt de website immer middels een SSL-certificaat een beveiligde verbinding ter optimale versleuteling van uw gegevens, welk u herkent aan onder andere de melding van een zogenaamd SSL-certificaat of https-verbinding in de adresbalk van uw browser.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Tux Photography kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

5. Uw gegevens aanpassen of verwijderen:

Met de invoering van de AVG heeft u het expliciete recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of verwijderen, of wanneer u wilt reageren op dit Privacybeleid, gelieve u contact met ons op te nemen.

Indien zulks zich voordoet en u bent desondanks niet tevreden met ons beleid of onze (re)acties heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.