DISCLAIMER

Tux Photography (Kamer van Koophandel: 61486248), verleent u hierbij toegang tot tuxphotography.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te bekijken, te kopen (al dan niet via shop.tuxphotography.com), contact op te nemen.

Tux Photography behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tux Photography spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tux Photography.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tux Photography. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tux Photography nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Website – en de daaraan gelieerde accounts op social media – aangeboden materialen alsmede andere (tekstuele) uitingen liggen bij Tux Photography.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tux Photography, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Op de Website treft u de Algemene Voorwaarden, en het privacybeleid alsmede daarin opgenomen informatie over beveiliging van elektronische overdracht van (privé)gegevens.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.